Psykedelisk

Vores iboende og naturlige selvhelbredende kræfter


Som fysiske væsner er vi skabt til at leve med og af naturens forunderlige visdom. I årtusinder har mennesket søgt at forstå og anvende planters nærende og helbredende evner til at bringe os selv og vores helbred i optimal balance. Når fysiske og psykiske symptomer varsler, at vi er kommet ud af trit med vores mest naturlige og optimale tilstand, har mennesker og dyr helt instinktivt altid søgt at forstå kroppens budskaber og anvende naturens visdom og planter til at bringe sig selv tilbage til optimal balance. Det er f.eks. derfor hunde straks søger at spise græs, når de har træg mave og fordøjelsesproblemer. Når vi er forbundet med vores dybeste instinktive visdom, guider naturen os intuituvt til at helbrede os selv, for de ubalancer der måtte være indtrådt i vores system. 


Vi er dog født ind i en tid, hvor mennesket i høj grad har mistet kontakten til denne instinktive visdom, og primært søger forståelse, råd og helbredelse udenfor sig selv, fremfor at lytte indad og forstå deres egen krops helt naturlige visdom og selvhelbredende kræft. Dette er hjulpet stærkt på vej af at magtulde indistruelle interesser profilerer på menneskets helbred. Alle former for alternativ og holisitisk lægepraksis er derfor blevet gjort ulovligt og strafbart som værende kvaksalveri. Ak JA! Den moderne heksejagt lever fortsat i bedste velgående, og størstedelen af menneskeheden er fortsat komplet intetanenende om deres egne iboende helbredende superevner. På lykkelig vis er Moder Jord og den kollektive naturlige drivkraft hen imod balance dog i kraftfuld bevægelse, og den menneskelige bevidsthed gennemgår i denne tid massseopvågning fra den kollektive hypnosetilstand vi er født ind i, igennem mange generationer. Halleluja! 


Moder Jords intelligente plantemedicin


Der findes en række planter på vores smukke planet som indeholder forskellige former for psykoative stoffer, der hjælper til at udløse det helt naturlige stof DMT i vores hjerne. Vores kroppe udløser selv DMT når vi sover, og vores visuelle drømme hjælper os til at bearbejde alverdens sanseindtryk, oplevelser og erfaringer i vores daglige liv. Søvneksperter mener, at vi uden søvn og drømme ville miste vores forstand, da drømmene er vores egen underbevidste form for terapi, der skaber orden i vores indre overstimulerede sansekaos. Siden 1960'erne har det været alment kendt og et objekt for medicinsk forskning, at planter som kan udløse særlig høje niveauer af DMT i vores hjerne, kan hjælpe os med at forstærke den underbevidste terapeutiske effekt. Der forskes over hele verden med meget lovende resultater i planters helbredende virkning på patienter der døjer med bl.a. misbrug, stress, depression og PTSD (post traumatisk stress syndrom).


Mange mennesker har fordomme og frygt for indtagelse af planter/svampe med psykoaktive stoffer, fordi man i nogle miljøer siden 60'erne har benyttet sig af planterne i ukontrollerede store mængder og ved festlige lejligheder kombineret med både alkohol og alverdens andre stoffer. Det har naturligvis i mange tilfælde fremkaldt tilsvarende ukontrollerede og skræmmende reaktioner, som har kastet en meget misvisende dom over de healende planter.

Planterne er levende intelligente organismer, som skal behandles og benyttes med dyb respekt som alt andet levende på denne planet i øvrigt bør. Det er et kendt faktum at svampe hverken betegnes som en plante eller et dyr, men en organisme midt imellem der kan sammenlignes med synapserne i den menneskelige hjerne. Du kan med fordel se filmene The Spirit Molecule og Fantastic Fungi, som kan lejes og streames online. Du kan se traileren til sidstnævnte herunder.

Psykedelisk terapi i en ceremoniel setting


Ved kontrolleret indtagelse af naturens forskellige magiske svampe i en ceremoniel tryg setting, bliver du sendt afsted på en indre rejse i din egen underbevidstehd. En psykedelisk indre rejse, er en forunderlig dyb og meget transforende rejse ind i dig selv. Du kan konfrontere, opdage og undersøge de dybeste afkroge af dit underbevidste selv og på magisk vis få naturens hjælp til at forløse og heale dine dybeste blokeringer i livet.


Det er vigtigt at være følelsesmæssigt afklaret og føle sig parat inden du vælger at tage på en psykedelisk rejse. Det er helt normalt at være spændt og nervøs, men hvis du føler direkte frygt, vil jeg anbefale dig at vente med at gå denne vej, indtil du føler dig mere afklaret og i tillid.

Du vil føle dig kaldet af planterner, når du er klar til at stifte bekendtskab med dem. Lad dig aldrig overtale eller lokke til at indtage dem, hvis du ikke selv føler et indre kald og har en klar intention med at tage på en indre rejse. En velovervejet intention er i min verden afgørende for udfaldet af din oplevelse. Som du ønsker skal du få! Så vær bevidst om hvad du ønsker dig af planternes intelligens og visdom. 


En ceremoniel sammenhæng betyder blot at hele rummet og optakten til din rejse bliver gjort højtidelig og i tråd med din tro og dine behov. Jeg skaber altid et trygt rum omkring mine klienter, hvor vi kan være uforstyrrede og i behagelige omgivelser. Vi forsejler energien og renser for ubalancer og tunge vibrationer med Salvie. Vi laver et lille alter med levende lys, symboler og  du anbringer en personlig genstand som betyder noget for dig. Under rejsen vil du blive guidet af musik og have noget for øjnene, så du bliver taget med på en sanselig rejse ind i dit eget indre univers.

Jeg tilbyder psykedelisk terapi og personligt guidede indre rejser med plantemedicin


Udføres på en velvalgt lokation for dig, enten i naturen eller på din egen bopæl - 6 timer - kr. 3.000,- inkl. moms


Det er med 100% ansvarsfralæggelse og på eget ansvar som klient at arbejde med plantemediciner, som fortsat er ulovlige i Danmark.

Jeg hverken sælger eller videreformidler nogen former for psykedeliske plantemediciner. Jeg stiller mig blot til rådighed som sitter og terapeut for en sikker oplevelse med medicinen.


Du kan skrive dig på min særlige interesseliste, hvis du vil have direkte besked om tiltag og særlige begivenheder - Klik Her


Bjørn bookede en psykedeliske indre rejse hos mig;


"I mange år har jeg kæmpet med svingende depression, som jeg har tilpasset mig omkring, ved at skabe afhængigheder. I særdeleshed afhængighed af at tænke. En eskapisme i tankerne, som fjerner mig selv fra sanserne og følelserne, og fjerner mig fra det sande jeg der bor i hele kroppen. 


Sammen med Freyiia fik jeg en rejse ind i denne universelle mening og kroppens rå følelser.


En rejse jeg aldrig vil glemme.


Da hun hjem til mig, kom hun forberedt og entusiastisk. Hun skabte et rum af tillid og tryghed. Hun bidrog til oplevelsen før, under og efter på en måde, som jeg ikke havde kunne forestille mig. Det var bedre end jeg havde kunne forvente. Hendes personlige og menneskelige tilgang til sessionen, dannede en ramme der fjernede mine egne forestillinger og forventninger, og gjorder mig oprigtigt åben og klar til rejsen. 


Jeg lærte med Freiiyas hjælp en masse om mig selv, og blev mere tilstede med alt det, mit væsen omfavner. Med hendes viden og forståelse er jeg blevet mere klar på at integrere psykedelisk medicin som en del af mit liv."


~ Bjørn